Zahraniční zájezd do Itálie

Ve dnech 24.9. – 28. 9. vyrazily žákyně naší školy na podzimní zahraniční zájezd po vybraných italských městech. První den obdivovaly v Toskánsku krásy renesanční Florencie, druhý den se nevydařilo počastí, na plánovaném Vesuvu došlo k sesuvům půdy, proto nebylo možné ho navštívit. Náhradní program byl ale neméně vydařený – přímořská městečka Nettuno a Anzio poskytly účastnicím zájezdu možnost procházek po pláži, sběru mušlí, pořizování zajímavých fotografií i nákupu italských specialit. Třetí den ráno skupinu přivítal slunečný Řím a celý den si všichni užívali zdejší atmosféru a kochali se zdejšími památkami. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice