Zájezd do Itálie 26.4. – 30.4. 2018

Letošní výprava za poznáním cizích zemí nás zavedla do dvou starobylých italských měst, Florencie a Říma. První den jsme strávili v kolébce renesance, městě rodu Medicejských, místě, kde je vystavena nejznámější socha Michelangelova…Florencie nás přivítala sluníčkem, pod vedením paní průvodkyně jsme zhlédli všechny zdejší významné památky, ochutnali první italské zmrzliny, pizzy, cappuccina i jiné tradiční dobroty.

Říma, Vatikán a  jejich pamětihodnosti jsme  poznávali další dva dny. První den se nesl ve znamení krás těch nejvýznamnějších staveb Říma – Colosseo, Forum Romanum, Pantheon, Piazza Navona, fontána di Trevi. Druhý den jsme věnovali Vatikánu a jeho muzeím. Odměnou za zvládnutí dvouhodinové fronty do těchto muzeí nám byla Sixtinské kaple a její stropní i nástěnné malby. Prohlídku jsme završili romantickou procházkou kolem Andělského hradu, přes Andělský most a kolem řeky Tibery až ke Španělským schodům. Zájezd se zkrátka vydařil!

Fotografie ze zájezdu 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice