Základy první pomoci - ZŠ Benešovo náměstí

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos ve dnech 24. října a 25. října, navštívili naši žáci ze tříd 3. ZAA a 2. ZAA základní školu na Benešově náměstí. V rámci projektových dnů žáků této ZŠ, kterých se účastnili žáci 1. i 2. stupně, jim naše žákyně vysvětlovaly základy první pomoci a následně také předváděly prakticky. Moc je to všechny bavilo, nejvíce resuscitace, kde si mohli všichni žáci vyzkoušet na modelech svou zručnost.  Dále se učili, jak ošetřit zlomeninu, různé rány, jak zastavit krvácení, ošetřit poranění hrudníku a také se seznámili s vybavením lékárničky. Akce se velmi vydařila, všichni odcházeli s dobrým pocitem, že jednou mohou zachránit lidský život.

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice