Závěrečné zkoušky 3.OŠ

Dne 13.6. 2016 se pro studenty 3. OŠ konaly závěrečné ústní zkoušky. Za sebou měli písemnou a praktickou, kterou všichni úspěšně zvládli.
Studenti ukázali, že se opravdu poctivě připravili. Obrovské díky patří třídní učitelce Bc. Kalhousové, která třídu podporovala a snažila se mnoho věcí naučit, ale také komisi, která během zkoušek na studenty dohlížela.

Lukáš Kaňa


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice