Zažijte Evropu

Dne 18.6. se na základě spolupráce s Europe Direct Pardubice zúčastnila třída 2.PSA návštěvy centra Europa Experience v Praze. Žáci měli možnost zhlédnout krátký film o fungování Evropské unie v imerzivním 360° kině a následně si vyzkoušeli interaktivní simulační hru, kde se vžili do role poslanců Evropského parlamentu a na vlastní kůži si vyzkoušeli postup vytváření právních předpisů na základě několika fiktivních návrhů politik. Tato hra žákům umožnila pochopit, jak se utvářejí spojenectví, jak se vyjednává s dalšími institucemi a komunikuje se sdělovacími prostředky. Žáci se učili vykonávat rychlá rozhodnutí, spolupracovat a dosáhnout společného kompromisu. V dolní části centra se nacházela interaktivní expozice s širokým záběrem témat týkajících se EU. Žákům patří za aktivní účast při simulační hře velké poděkování.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice