Zážitková seminář – Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. 10. 12. 2014

Třída 2. ZAA měla možnost absolvovat zážitkový seminář v Tyflocentru. Žáci si vyzkoušeli své vlastní pocity při ztížené orientaci v prostoru a v některých domácích činnostech např. nalévání šálku čaje, oblékání obuvi atd., tak jako klient se zrakovým postižením. Pracovníci centra seznámili naše žáky se zásadami vhodné pomoci pro zrakově postiženého občana při setkání ve městě, v MHD. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice