Zážitkový kurz sebeobrany a první pomoci

Hradecká společnost Sorudo nabídla našim studentům možnost absolvovat ukázkovou lekci reálné sebeobrany a první pomoci. PP je součástí celoroční výuky, přesto pohled zkušeného záchranáře předestřel další ne příliš známé aspekty. Kurz byl veden ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, kdy studenti sami rozkrývali možnosti a zákoutí základů sebeobrany. Zásadní informace se vstřebávaly tak nějak mimochodem při řešení konkrétních situací a názorných vzájemných ukázkách. Čím dříve a více je člověk v obraze, tím účelněji reaguje a jedná při nenadálých situacích. Průběh ukázkové lekce byl účastníky hodnocen velmi pozitivně, za což patří vřelé díky panu instruktorovi Petru Čapkovi /www.sorudo.cz/


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice