Zážitkový seminář v Integračním centru sociálních aktivit KOSATEC Pardubice

Dne 12.04.2018 se třída 1.OŠ zúčastnila tzv. zážitkového semináře v Integračním centru sociálních aktivit  KOSATEC Pardubice, kde má prostor sociální rehabilitace, osobní asistence, různé volnočasové aktivity či příprava k práci, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Studenti si celé středisko prošli a pak měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet např. chůzi  s berlemi, psaní levou rukou či najít správnou věc po slepu. Velice zajímavá byla ukázka práce se psy, tzv. canisterapie.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice