Zdravka jela do Poznaně!

Minulý týden jsme se vydali do Polska a v rámci výměnného pobytu strávili úžasný týden na Technikum Energetyczne. Nové zážitky, nové zkušenosti, nová přátelství, nová místa, nová slovíčka anglická i polská ;). Půlka výměny je za námi a už teď se těšíme na březen, kdy budeme moci našim novým přátelům oplatit jejich pohostinnost a přivítat je v Pardubicích. #koblizcivpoznani #ziomkivpardubicich


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice