ZDRAVOhrátky roku 2018 na naší škole proběhly 12. prosince.

Žáci základních škol tentokrát postupně prošli šest stanovišť nazvaných ZDRAVÝ ÚSMĚV, PŘÍBĚH AIDS, LIDSKÉ TĚLO V AJ, PRVNÍ POMOC a POMOC NEVIDOMÝM. Kromě žáků základních škol se tentokrát do akce zapojili i hosté z Pardubického kraje. Žáci naší školy se na každém stanovišti všem zájemcům pečlivě věnovali. Formou hry si všichni účastníci osvojili další vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice