Zdravý úsměv

V průběhu měsíce května a června 2013 se žákyně SZŠ Pardubice účastní programu Zdravý úsměv. Jedná se o preventivní program zaměřený na péči o zuby a prevenci onemocnění zubů u dětí předškolního věku.
Pilotní školkou se stala MŠ Pardubičky. První dvě lekce byly věnovány pomůckám pro ústní hygienu a anatomii zubů. Děti se postupně učí správné technice čištění zubů.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice