Zdravý úsměv ve školním roce 2022-2023

Také v tomto školním roce jsme pokračovali v preventivním programu Zdravý úsměv. Tento program má jako hlavní cíl naučit děti předškolního a školního věku v České Republice právné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.

Před zahájením výuky v MŠ, jsme se zúčastnili v září školení pro školní asistenty zubní péče na Stomatologické klinice FN v Hradci Králové.

V tomto školním roce program zajišťovali žáci a žákyně 2. a 3. ročníků oboru praktická sestra (celkem 21 děvčat a 1 chlapec). FN Hradec Králové. 

Výuka probíhala v šesti lekcích:

  1. lekce – ústní hygiena
  2. lekce – anatomie
  3. lekce – výživa  
  4. lekce – vznik zubního kazu
  5. lekce – fluoridy
  6. lekce – celkové opakování 

 

V tomto školním roce se zúčastnily tyto mateřské školy:

MŠ Korálek Pardubice - Studánka (Rumunská ulice)      -  75 dětí

MŠ Černá za Bory                                                          -  25 dětí

MŠ  Čtyřlístek Pardubičky                                             -   26 dětí

MŠ Na Třísle                                                                  -   52 dětí

MŠ Popkovice                                                                -   28 dětí

MŠ Nemošice                                                                 -   25 dětí

MŠ Třebosice                                                                 -   16 dětí

MŠ Staré Čívice                                                             -   25 dětí

 

V tomto školním roce jsme naučili v MŠ pečovat o zoubky celkem 272 dětí.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice