Zimní Praha a Karlův most anglicky

V úterý 20.12. se žáci ze 4.PSB zúčastnili exkurze po Praze. Třídu prováděla Mgr. Horníková a Mgr. Mlynářová. Ve skupince si každý připravil pár informací o památkách v anglickém jazyce a následně se pokračovalo na Karlův most, kde jsme si zahráli únikovou hru s velmi milou rodilou mluvčí. Za každou správnou odpověď dostali zlaté mince a diamanty, které pak určili vítěze hry. Během toho se žáci dozvěděli mnoho zajímavých příběhů z dějin Prahy. Program zakončila ještě týmová hra na Kampě, nicméně na všechny zmrzlé skupiny čekala sladká odměna.

Zahřáli jsme se prohlídkou Werichovy vily a nakonec se také prošli nejužší pražskou uličkou. Osobní volno někdo strávil návštěvou katedrály Sv. Víta a Pražského hradu, někdo nákupy na Václavském náměstí  anebo návštěvou vánočních trhů.

Anna Sytko, 4PSB


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice