Živá knihovna – nesuď knihu podle obalu

V pátek 3.11. se třída 1ZL setkala v rámci projektu Živá knihovna se čtyřmi osobnostmi s nelehkým životním příběhem. Studenti měli možnost skrze rozhovory odkrývat životní osudy osob s poruchou autistického spektra, nevidomé osoby nebo osoby jiné etnické příslušnosti. Tento projekt pomáhá odbourat předsudky a stereotypy spojené s menšinami. Upozorňuje, jaké bariéry musí tito lidé denně překonávat. Na závěr programu mohli studenti psát živým knížkám osobní vzkazy.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice