Život vs. smrt

Dne 15. dubna třída 1. ZAA navštívila Národní muzeum. Jednalo so o výstavu s velice stručným a nevšedním názvem – Život vs. smrt. Žáci se prostřednictvím lektorovaného programu seznámili s různými úhly pohledu s dnes velmi tabuizovaným tématem smrti. Uvědomili si, že v minulosti byla smrt běžnou součástí života. Byli konfrontováni s různými podobami smrti ve světě zvířat i lidí. Program je dovedl k zamyšlení nad drastickými podobami smrti, jako jsou vražda, poprava, válka, smrtelná nemoc. Tematizována byla i problematika tzv. života po životě. Program se odehrával ve výstavě a žáci měli k dispozici pracovní listy.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice