Bravo II. Workshop první pomoci pro žáky základní školy – ZŠ Holice 23. - 24. 10. 2014

Ve dnech 23. a 24. října 2014 proběhly na Základní škole Holice - Holubova Workshopy první pomoci, které byly realizovány ve spolupráci se žákyněmi ze třídy 2. ZAA. Zúčastněné děti se nenásilně seznámily se základy poskytování první pomoci – na modelu si vyzkoušely zastavení tepenného krvácení i resuscitaci dospělého, obvazovaly rány a zopakovaly si i zásady pro prevenci úrazů v dětském věku. Celá akce proběhla více než uspokojivě – děti bavilo, že se mohly formou hry naučit a vyzkoušet nové dovednosti, které by se jim mohly v praktickém životě hodit.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice