BRAVO II

Název projektu: Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II)

Registrační číslo: Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0013

 

Univerzita Pardubice realizuje projekt Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II).

V březnu 2014 se naše škola, jako partner, připojila k projektu Univerzity Pardubice Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II).

Univerzita Pardubice připravuje v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. sérii akcí zaměřených na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult, při nichž netradičními odbornými formami přibližuje široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť. Současně vytváří komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.


Další informace

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice