Workshop první předlékařské pomoci pro ZŠ

Dne 23.4.2014 jsme společně s žáky 4 ročníků, v rámci projektu BRAVO II., uspořádali 1. Workshop první předlékařské pomoci pro děti z Dětského domova v Pardubicích.
Do workshopu, jsou zahrnuty nejdůležitější teoretické znalosti a praktické postupy, jejichž zvládnutí zabezpečí poskytnutí kvalitní, život zachraňující předlékařské první pomoci. Workshop je zaměřen na praktickou výuku poskytování první pomoci formou hry a prožitku. Děti aktivně „zasahovaly“ při simulované události úrazových stavů a vyzkoušely si resuscitaci na modelech.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice