Den zdraví - výchovou ke zdravému životnímu stylu

V pondělí 13.4.2015 se v naší tělocvičně opět konala akce Den zdraví aneb výchovou ke zdravému životnímu stylu realizovaná v rámci projektu BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENÁ II. Aktivity zaměřené na edukaci žáků základních škol v oblasti tělovědy, péče o zdraví a první pomoci byly připraveny a realizovány studentkami Univerzity Pardubice a žákyněmi Střední zdravotnické školy Pardubice za hojné podpory jejich pedagogů. Děti ze ZŠ Holubova Holice a ZŠ Horní Jelení nadšeně plnily úkoly, které pro ně byly připravené a nacházely vztahy mezi novými informacemi a jejich dosavadními vědomostmi a zkušenostmi. Věříme, že se akce líbila, děkujeme všem za účast i pomoc při přípravě a realizaci a těšíme se na další reprízu Dne zdraví v budoucnosti.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice