Noc mladých výzkumníků

Dne 28. 4. 2015 proběhla na pardubickém zámku akce Noc mladých výzkumníků v rámci projektu BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENÁ II.  Střední zdravotnická škola Pardubice se podílela na realizaci formou výuky vybraných prvků první pomoci na jednom ze svých dvou stanovišť. Zde byly hojně využívány zejména modely pro kardiopulmonální resuscitaci a to jak pro dospělé, tak i pro děti, které o toto téma projevovaly značný zájem.
Druhé stanoviště naší školy si kladlo za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi osvěty a vzdělávání v oblasti péče o chrup již od raného dětského věku. Kromě ukázek různých metod výuky předškolních dětí v péči o chrup se zájemci mohli informovat o možnostech prevence zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní či o správné technice čištění zubů včetně používání vhodných pomůcek.
Na stanovištích aktivně působily žákyně SZŠ Pardubice se svým pedagogickým doprovodem. Panovala zde tvůrčí atmosféra, zvídaví návštěvníci pozorně naslouchali a následně si sami zkoušeli připravené aktivity. Věříme, že se akce vyvedla ke všeobecné spokojenosti a těšíme se na její další pokračování.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice