Bravo II. Workshop první pomoci pro žáky základní školy – ZŠ Moravany 20. 01. 2015

Na základní škole v Moravanech proběh Workshop první pomoci pro žáky 3. a 4. ročníku. Zúčastněné děti se seznámily se základy poskytování první pomoci a teoretické poznatky si vyzkoušely na modelech a v simulovaných situacích, které připravily studentky z 2. ZAA Střední zdravotnické školy. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice