Vědeckotechnický jarmark 2015

Dne 16. 6. 2015 se na TŘÍDĚ MÍRU v Pardubicích konal tradiční VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK. Vědecko-technický jarmark pořádala Univerzita Pardubice spolu s dalšími partnery v rámci městských slavností v rámci univerzitního projektu Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Střední zdravotnická škola Pardubice tam měla své zástupce. Žákyně druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent pod vedením odborné učitelky předváděly modelové situace první pomoci. Předváděly resuscitaci dospělého, resuscitaci dítěte a povrchové zranění na lýtku dolní končetiny spolu s ošetřením. Zájemci měli možnost si resuscitaci vyzkoušet, stejně tak mohli ošetřit poranění a dozvědět se, zda situaci zvládli dobře, případně, jakých chyb se dopustili. Také měli možnost nechat si změřit krevní tlak a zjistit svou hmotnost, obsah tuku a vody v organismu.
O tyto modelové situace měli zájem návštěvníci všech věkových kategorií, jak dokládají fotografie. Počasí návštěvníkům i organizátorům přálo a akce se velmi vydařila.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice