Workshop První pomoci pro žáky ZŠ Benešovo náměstí

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice