Workshop první pomoci

Dne 9. 4. 2015 se konala poslední 10. akce v rámci projektu BRAVO II Workshop první předlékařské pomoci pro základní školy. Již po několikáté jsme se studentkami 2. ročníku zavítaly na základní školu Polabiny 1. Projektu se zúčastnili žáci 7. ročníku. Nácvik KPR probíhal v souladu s postupy dle Guidelines 2010. Žáci si tradičně prošli i další stanoviště s obvazovou technikou, zástavou krvácení, nácvikem přivolání první pomoci. Dětem se aktivity líbily.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice