Vědecko-technický jarmark

Dne 17. 6. 2014 se na Pernštýnském náměstí v Pardubicích konal tradiční VĚDECKO TECHNICKÝ JARMARK. Pořádala ho Univerzita Pardubice spolu s dalšími partnery v rámci městských slavností a univerzitního projektu Brána vědění otevřená II, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Střední zdravotnická škola Pardubice rovněž vyslala své zástupce. Žákyně druhého ročníku oboru zdravotnický asistent pod vedením odborné učitelky předváděly modelové situace první pomoci – resuscitaci dospělého, resuscitaci dítěte a ošetření povrchového zranění na paži horní končetiny. Zájemci dostali příležitost si resuscitaci vyzkoušet, stejně tak mohli ošetřit poranění a dozvědět se, zda situaci zvládli dobře a jakých chyb se dopustili. V případě zájmu si nechali změřit krevní tlak a zjistit svou hmotnost. O tyto modelové situace byl zájem mezi návštěvníky všech věkových kategorií, což dokládají i fotografie. Počasí všem zúčastněným přálo a akce se velmi vydařila.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice