Den zdraví aneb výchovou ke zdravému životnímu stylu

Dne 29. 4. 2014 proběhla akce Den zdraví aneb výchovou ke zdravému životnímu stylu v rámci projektu BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENÁ II.  Na realizaci se podílela Střední zdravotnická škola Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. 
Aktivity, zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu, prevenci infekčních i civilizačních chorob a úrazů,  byly vedeny žákyněmi zdravotnické školy (Kateřina Hebríková, Lucie Horáková a Marie Šromová z 1.ZAA, Elena Crema, Nikola Frymlová, Monika Hloupá, Eliška Horynová, Vendula Chramostová a Michaela Šancová z 1.ZAB, Michaela Ďurašková, Eva Farkašová, Nikola Chlápková, Terezka Kohoutková a Petra Málková ze 2. ZAA a Michaela Průšová ze 2.ZAB) a studentkami univerzity (Jana Hušková – bakalářský program, Ilona Knapová – bakalářský program a Zora Mlnaříková – magisterský program)  a byly určeny žákům prvního stupně základních škol.  Zúčastnily se čtvrté ročníky ZŠ Dašice a ZŠ Studánka Pardubice.
Během celého dopoledne panovala v tělocvičně, kde se celá akce konala, tvůrčí atmosféra, děti se aktivně zapojovaly do plnění připravených úkolů, a i přes poměrně náročný časový harmonogram zvládaly své úkoly s úsměvem na tváři.
Věříme, že účastníci projektu byli spokojeni podobně jako jeho pořadatelé a děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice