Středoškolská odborná činnost

Dne 11.4 2006 se studentky 3.VSC Jana Hlaváčková a Tereza Fuksová zúčastnily okresního kola SOČ a se svou prací "Vliv ústavní výchovy na psychiku dětí" získaly 1. místo a postup do krajského kola. Úspěšné byly i v tomto kole, kde získaly 2. místo!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice