Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2010/2011

Školní kolo proběhlo dne 15. 3. 2011. Soutěže se zúčastnila Barbora Ježková v kategorii 14 Pedagogika, psychologie; s prací na téma „Sekundární prevence kouření“. Její práce byla doporučena pro postup do okresního kola. Okresní kolo proběhlo dne 14.4.2011 v DDM Delta Pardubice, Gorkého 2658. Barbora Ježková zde získala 1. místo, čímž si zajistila postup do krajského kola SOČ. Krajské kolo proběhlo dne 11. 5. 2011 ve 13.00 v DDM Delta Pardubice, Gorkého 2658. Barbora Ježková získala 3. místo.


Soubory ke stažení

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice